Sitemap | Avanceret søgning |

Kina

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Østasien mellem Nordkorea og Vietnam med kystlinie til Det Østkinesiske Hav, Korea-bugten, Det Gule Hav og Det Sydkinesiske Hav

Areal: Ialt: 9.596.960 km2
Land : 9.326.410 km2
Vand: 270.550 km2

Landegrænser: Ialt: 22.143,34 km
Grænselande: Afghanistan 76 km, Bhutan 470 km, Burma 2.185 km, Hong Kong 30 km, Indien 3.380 km, Kasakhstan 1.533 km, Nordkorea 1.416 km, Kirgisistan 858 km, Laos 423 km, Macau 0,34 km, Mongoliet 4.673 km, Nepal 1.236 km, Pakistan 523 km, Rusland (nordøst) 3.605 km, Rusland (nordvest) 40 km, Tadsjikistan 414 km, Vietnam 1.281 km

Kystlinje: 14.500 km

Klima: Ekstremt varieret, fra tropisk i syd til subarktisk i nord

Naturgeografi: Mest bjergland, høje sletteområder og ørkener i vest; sletter, deltaer og mindre bjerge i øst

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Turpan Pendi -154 m
Højeste punkt: Mount Everest 8.848 m

Råstoffer: Kul, jernmalm, råolie, kviksølv, tin, tungsten, antimon, mangan, molybdæn, vanadium, aluminium, bly, zink, uran, mulighed for vandkraft (verdens største)

Naturkatastrofer: Hyppige tyfoner (ca. fem om året langs de sydlige og østlige kyster), ødelæggende oversvømmelser, tsunamis, jordskælv og tørke

Geografi - note: Verdens fjerde-største land (efter Rusland, Canada og USA)

Befolkning: 1.221.591.778 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 26% (mænd 166.319.939; kvinder 150.125.798)
15-64 år: 68% (mænd 427.340.489; kvinder 393.914.502)
65 år og derover: 6% (mænd 36.201.623; kvinder 41.689.427) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 0,93% (1997)

Fødsler: 16,52 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 6,87 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 37,9 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 69,98 år
Mænd: 68,61 år
Kvinder: 71,5 år (1997)

Fertilitet: 1,81 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Han-kinesere 91,9%, zhuang, uygur, hui, yi, tibetanere, miao, manchu, mongoler, buyi, koreanere og andre nationaliteter 8,1%

Religioner: Daoister (taoister), buddhister, muslimer 2%-3%, kristne 1% (anslået). Note: Officielt ateister, men traditionelt pragmatikere og eklektikere

Sprog: Standardkinesisk eller mandarin (Putonghua, baseret på Beijing-dialekten), yue (cantonesisk), wu (shanghaiesisk), minbei (fuzhou), minnan (hokkien-taiwanesisk), xiang, gan, hakka-dialekter, mindretalssprog (se: Etniske grupper)

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 81,5%
Mænd: 89,9%
Kvinder: 72,7% (1995)

Styreform: Kommunistisk stat

Hovedstad: Beijing

Valgret: 18 år; almindelig

Politiske partier og ledere: Chinese Communist Party (CCP), JIANG Zemin, general secretary of the Central Committee; eight registered small parties controlled by CCP

BNP: Købekraftsparitet - 23,09 billioner kr. (anslået 1996 på baggrund af Verdensbankens beregninger for 1995 efter det officielle kinesiske væksttal for 1996; resultatet kan overvurdere Kinas BNP med helt op til 25%)

BNP - effektiv vækst rate: 9,7% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 19.068 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 10% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 614,7 millioner (1994)
Fordelt på erhverv: Landbrug og skovdrift 54%, industri og handel 26%, byggeri og minedrift 7%, sociale serviceerhverv 6%, andre 7% (1994)

Arbejdsløshedsprocent: Officielt 3% i byområder, men formentlig 8%-10%; betydelig arbejdsløshed i landområderne (1996)

Industri: Jern og stål, kul, maskinkonstruktion, krigsudrustning, tekstiler og beklædning, råolie, cement, kemisk gødning, varige forbrugsgoder, fødevarer, biler, forbruger-elektronik, telekommunikation

Jordbrugsprodukter: Ris, hvede, kartofler, durra, jordnødder, te, hirse, byg, bomuld, andre fibre, oliefrø; svin og andre kreaturprodukter; fisk

Eksport: Ialt: 1.028,79 milliarder kr. (1996)
Varer: Beklædning, diverse varige forbrugsgoder, stof, fodtøj, legetøj, maskiner til elektroindustrien (1995)
Samhandelspartnere: Hong Kong, Japan, USA, Sydkorea, Tyskland, Singapore (1995)

Import: Ialt: 945,43 milliarder kr. (1996)
Varer: Plastic, stof, udstyr til telekommunication, maskiner til elektroindustrien, transistorer, andre industrimaskiner (1995)
Samhandelspartnere: Japan, USA, Taiwan, Sydkorea, Hong Kong, Tyskland, Rusland (1995)

Udlandgæld: 626,52 milliarder kr. (1994)

Økonomisk bistand: Modtager: ODA, 13,46 milliarder kr. (1993)

Møntfod: 1 yuan (¥) = 10 jiao

Telefoner: 20 millioner (1994)

Fjernsyn: 75 millioner

Jernbaner: Ialt: 62.500 km (inklusive 5.400 km "lokale" jernbaner i provinserne)

Landeveje: Ialt: 1,117 million km
Asfalteret: 239.500 km
Ikke asfalteret: 877.500 km (1996)

Vandveje: 138.600 km; ca. 110.600 km er farbare

Rørledninger: Råolie 9.700 km; olieprodukter 1.100 km; naturgas 6.200 km (1990)

Havne: Dalian, Fuzhou, Guangzhou, Haikou, Lianyungang, Nanjing, Nantong, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai, Shantou, Tianjin, Xiamen, Yantain, Zhanjiang

Lufthavne: 206 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 : 356.848.321 (1997)

Udgifter til militær i kroner: Det officielle, men mistænkelige beløb er 70,2 milliarder yuan (anslået 1995); note - omregning af forsvarsbudgettet til vestlig valuta med de aktuelle kurser kan give et misvisende billede

Udgifter til militær i procent af BNP: Ikke opgjort

Internationale konflikter: Grænsestrid med Indien.
Grænsestridigheder med Rusland ventes at blive afgjort.
Grænsestrid med Tadsjikistan.
En kort del af grænsen til Nordkorea er ikke fastlagt.
Kina er involveret i en kompliceret strid omkring øgruppen Spratly Islands med Malaysia, Filippinerne, Taiwan, Vietnam og muligvis Brunei.
Søgrænsestrid med Vietnam i Tonkin-golfen.
Øgruppen Paracel Islands er besat af Kina, men Vietnam og Taiwan gør krav på øerne.
Både Kina og Taiwan gør krav på de japansk kontrollerede øer Senkaku-shoto (Senkaku Islands/Diaoyu Tai)

Ulovlige stoffer: Stort og vigtigt omskibningsområde for heroin, produceret i Den Gyldne Trekant.
Kina har et voksende problem med misbrug af narkotika.