Sitemap | Avanceret søgning |

USA

Disse landefakta er udarbejdet i 1998Placering: Det nordamerikanske kontinent mellem Atlanterhavet og Stillehavet, med grænser til Canada mod nord og Mexico mod syd

Areal: Ialt: 9.629.091 km2
Land: 9.158.960 km2
Vand: 470.131 km2
Note: Omfatter kun de 50 stater og området District of Colombia (DC)

Landegrænser: Ialt: 12.248 km
Grænselande: Canada 8.893 km (inklusive 2.477 km i staten Alaska), Cuba 29 km (USA's flådebase i bugten Guantanamo Bay), Mexico 3.326 km
Note: USA har lejet flådebasen Guantanamo Naval Base, og området er således fortsat en del af Cuba

Kystlinje: 19.924 km

Klima: Mest tempereret, men tropisk i Hawaii og Florida og arktisk i Alaska. Næsten udtørret i de store områder vest for floden Mississippi River og helt udtørret i det sydvestlige område Great Basin. De lave vintertemperaturer i nordvest stiger en gang i mellem i januar og februar pga. de varme chinook-vinde fra de østlige bjergsider af Rocky Mountains

Naturgeografi: Enorme slette-områder midt i landet; bjerge mod vest; bakker og mindre bjerge mod øst; bjerge og brede floddale i Alaska; ujævn, vulkanisk topografi i Hawaii

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Death Valley -86 m
Højeste punkt: Mount McKinley 6.194 m

Råstoffer: Kul, kobber, bly, molybdæn, fosfat, uran, bauxit, guld, jern, kviksølv, nikkel, potaske, sølv, tungsten, zink, råolie, naturgas, tømmer

Naturkatastrofer: Vulkan-aktivitet og jordskælv i området mod Stillehavet (Pacific Basin); orkaner langs kysten til Atlanterhavet; tornadoer i midtvesten; mudderskred i Californien; skovbrande i den vestlige del af landet; oversvømmelser; permafrost (permanent frossen jordbund) i det nordlige Alaska er en alvorlig forhindring for udvikling

Geografi - note: Verdens tredje-største land (efter Rusland og Canada)

Befolkning: 267.954.764 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 22% (mænd 29.837.393; kvinder 28.450.028)
15-64 år: 65% (mænd 87.170.245; kvinder 88.400.551)
65 år og derover: 13% (mænd 13.975.746; kvinder 20.120.801) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 0,89% (1997)

Fødsler: 14,6 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 8,8 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 6,55 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 76,04 år
Mænd: 72,75 år
Kvinder: 79,49 år (1997)

Fertilitet: 2,06 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Hvide 83,4%, sorte 12,4%, asiater 3,3%, amerikansk-indianere 0,8% (1992)

Religioner: Protestanter 56%, romersk katolske 28%, jøder 2%, andre 4%, intet tilhørsforhold 10% (1989)

Sprog: Engelsk, spansk (tales af et stort mindretal)

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 97%
Mænd: 97%
Kvinder: 97% (1979)

Styreform: Forbundsrepublik; stærk, demokratisk tradition

Hovedstad: Washington, DC Note: Fra den 18. juli 1947 til 1. oktober 1994 administrerede USA formynderskabsområdet Pacific Islands, men for nylig indgik USA i et nyt politisk forhold med alle fire politiske områder: Northern Mariana Islands er en republik i politisk union med USA (siden 3. november 1986). Palau sluttede en pagt om frit tilhørsforhold (Compact of Free Association) med USA den 1. oktober 1994.
The Federated States of Micronesia underskrev en pagt om frit tilhørsforhold (Compact of Free Association) med USA den 3. november 1986.
The Republic of the Marshall Islands underskrev en pagt om frit tilhørsforhold (Compact of Free Association) med USA, som trådte i kraft den 21. oktober 1986.

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 51,82 billioner kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 2,4% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 194.766 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 3% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 133,943 millioner (omfatter arbejdsløse) (1996)
Fordelt på erhverv: Ledere/direktører og ansatte i liberale erhverv 28,8%, teknikere, sælgere og administrationsansatte 29,7%, serviceerhverv 13,6%, fabriksansatte, minedrift, transport og håndværk 25,1%, landbrug, skovdrift og fiskeri 2,8%

Arbejdsløshedsprocent: 5,4% (1996)

Industri: Verdens førende industriland, meget varieret og teknologisk avanceret.
Råolie, stål, motorkøretøjer, luftfart, telekommunikation, kemikalier, elektronik, fødevarer, varige forbrugsgoder, tømmer, minedrift

Jordbrugsprodukter: Hvede, andre kornsorter, majs, frugt, grønsager, bomuld; oksekød, svin, fjerkræ, mejeriprodukter; produkter fra skovdrift; fisk

Eksport: Ialt: 3.981,81 milliarder kr. (1995)
Varer: Varige forbrugsgoder, biler, leverancer til industrien, råstoffer, landbrugsprodukter
Samhandelspartnere: Canada 22%, Vesteuropa 21%, Japan 11%, Mexico 8% (1995)

Import: Ialt: 5.250,51 milliarder kr. (1995)
Varer: Råolie og raffinerede olieprodukter, maskiner, biler, varige forbrugsgoder, råstoffer til industrien, fødevarer
Samhandelspartnere: Canada, 20%, Vesteuropa 18%, Japan 16,5%, Mexico 8% (1995)

Udlandsgæld: 5.870,22 milliarder kr. (1995)

Økonomisk bistand: Donor: ODA, 66,2 milliarder kr. (1993)

Møntfod: 1 United States dollar (US$) = 100 cents

Telefoner: 182,56 millioner (1987)

Fjernsyn: 215 millioner (1993)

Jernbaner: Ialt: 240.000 km hovedruter (ikke statsejet)

Landeveje: Ialt: 6.261.154 km
Asfalteret: 3.759.516 km (inklusive 88.500 km motorveje)
Ikke asfalteret: 2.501.638 km (1995)

Vandveje: 41.009 km farbare indlandskanaler eksklusive The Great Lakes

Rørledninger: Olie 276.000 km; naturgas 331.000 km (1991)

Havne: Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Port Canaveral, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo

Lufthavne: 13.396 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 69.414.007 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 1.819,63 milliarder kr. (1997)

Udgifter til militær i procent af BNP: 3,4% (1997)

Internationale konflikter: Søgrænse-strid med Canada omkring Dixon Entrance, Beaufort Sea, Strait of Juan de Fuca og Machias Seal Island.
Flådebasen US Naval Base at Guantanamo Bay er lejet af Cuba, og lejeaftalen kan kun ophæves ved gensidig aftale, eller hvis USA forlader området.
Haiti gør krav på Navassa Island.
USA har ikke fremsat territorialkrav i Antarktis, men har forbeholdt sig retten til at gøre det. USA anerkender ikke andre nationers krav i Antarktis.
The Republic of Marshall Islands gør krav på Wake Island.

Ulovlige stoffer: Aftager af kokain sendt fra Colombia gennem Mexico og Det Caraibiske Hav.
Aftager af heroin, marihuana og i stigende grad amfetamin-produkter fra Mexico.
Aftager heroin af høj kvalitet fra Sydøstasien.
Ulovlig produktion af cannabis, marihuana, hallucinogener (fremkalder hallucinationer), amfetaminer og andre stimulerende stoffer.
Centrum for hvidvaskning af penge.