Sitemap | Avanceret søgning |

Letland

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Østeuropa mellem Estland og Litauen med kystlinie til Østersøen

Areal: Ialt: 64.100 km2
Land: 64.100 km2
Vand: 0 km2

Landegrænser: Ialt: 1.150 km
Grænselande: Hviderusland 141 km, Estland 339 km, Litauen 453 km, Rusland 217 km

Kystlinje: 531 km

Klima: Maritimt; vådt med moderat vinter

Naturgeografi: Lavtliggende sletteområde

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Østersøen 0 m
Højeste punkt: Gaizinkalns 312 m

Råstoffer: Meget få: Rav, tørv, kalksten, dolomit

Naturkatastrofer: Ingen

Befolkning: 2.421.163 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 19% (mænd 238.793; kvinder 229.160)
15-64 år: 66% (mænd 762.635; kvinder 836.839)
65 år og derover: 15% (mænd 112.989; kvinder 240.747) (juli 1997)

Befolkningsvækst: -1,56% (1997)

Fødsler: 8,21 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 15,72 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 17,7 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 66,91 år
Mænd: 60,8 år
Kvinder: 73,33 år (1997)

Fertilitet: 1,21 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Letter 51,8%, russere 33,8%, hviderussere 4,5%, ukrainere 3,4%, polakker 2,3%, andre 4,2%

Religioner: Lutheranere, romersk katolske, russisk ortodokse

Sprog: Lettisk (officielt sprog), litauisk, russisk, andre

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 100%
Mænd: 100%
Kvinder: 99% (1989)

Styreform: Republik

Hovedstad: Riga

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 64,01 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 2,5% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 25.878 kr. (anslået 1996 på baggrund af Verdensbankens beregninger for 1994)

Inflation - pris indeks: 13,2% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 1,27 millioner (1995)
Fordelt på erhverv: Industri 41%, landbrug og skovdrift 16%, serviceerhverv 43% (1990)

Arbejdsløshedsprocent: 7,5% (officielt anslået 1996)

Industri: Busser, varevogne, biler, tog, syntetiske fibre, landbrugsmaskiner, gødning, vaskemaskiner, radioer, elektronik, medicin, fødevarer, tekstiler. Letland er afhængig af importeret energi, råstoffer og underleverandører til produktion

Jordbrugsprodukter: Korn, sukkerroer, kartofler, grønsager; kød, mælk, æg; fisk

Eksport: Ialt: 10,9 milliarder kr. (1996)
Varer: Maskiner og -udstyr, tømmer, tekstiler, fødevarer
Samhandelspartnere: Rusland, andre SNG-lande, Tyskland, Sverige, Storbritannien

Import: Ialt: 16,34 milliarder kr. (1996)
Varer: Brændstof, maskiner og -udstyr, kemikalier
Samhandelspartnere: Rusland, andre SNG-lande, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Finland

Udlandsgæld: Ikke opgjort

Økonomisk bistand: Modtager: ODA, 830,82 millioner kr. (1993).
Note: Forpligtelser fra vesten og internationale institutioner udgør 3,58 milliarder kr. (1992-95)

Møntfod: 1 lettisk lat (LVL) = 100 santims; indført marts 1993

Telefoner: 660.000 (1993)

Fjernsyn: 1,1 millioner (1993)

Jernbaner: Ialt: 2.412 km (271 km electrificeret) (1992)

Landeveje: Ialt: 60.046 km
Asfalteret: 22.998 km
Ikke asfalteret: 37.048 km (1995)

Vandveje: 300 km, altid farbar

Rørledninger: Råoile 750 km; raffinerede olieprodukter 780 km; naturgas 560 km (1992)

Havne: Daugavpils, Liepaja, Riga, Ventspils

Lufthavne: 50 (1994)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 575.121 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 176 millioner rubler (1994); note - omregning af forsvarsudgifter til vestlig valuta med de almindelige kurser kan give et misvisende billede

Udgifer til militær i procent af BNP: 3%-5% (1994)

Internationale konflikter: På baggrund af Riga-Traktaten fra 1920 har Letland gjort krav på Abrene/Pytalovo-delen af grænsen, som Den Sovjetiske Socialistiske Republik Letland afstod til Rusland i 1944.
Søgrænsestrid med Litauen: Den primære bekymring er retten til at hente olie op af havbunden

Ulovlige stoffer: Omskibning af opium og cannabis fra Sydvestasien og kokain fra Latinamerika til Vesteuropa og Skandinavien.
Letland producerer illegale amfetaminer til eksport.