Sitemap | Avanceret søgning |

Indien

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Det sydlige Asien mellem Burma og Pakistan, med kystlinie til Det Arabiske Hav, Det Indiske Ocean og Det Bengalske Hav

Areal: Ialt: 3.287.590 km2
Land: 2.973.190 km2
Vand: 314.400 km2

Landegrænser: Ialt: 14.103 km
Grænselande: Bangladesh 4.053 km, Bhutan 605 km, Burma 1.463 km, Kina 3.380 km, Nepal 1.690 km, Pakistan 2.912 km

Kystlinje: 7.000 km

Klima: Varierer fra tropisk monsun i syd til tempereret i nord

Naturgeografi: Højlandssletter (Deccan Plateau) i syd; flade eller svagt bakkede områder langs Ganges-floden; ørken i vest; Himalaya-bjergene i nord

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Det Indiske Ocean 0 m
Højeste punkt: Kanchenjunga 8.598 m

Råstoffer: Kul (fjerde-største reserver i verden), jernmalm, mangan, marieglas, bauxit, titanium, krom, naturgas, diamanter, råolie, kalksten

Naturkatastrofer: Tørke, stormfloder, voldsomt tordenvejr, jordskælv

Geografi - note: Dominerer det sydasiatiske subkontinent; placeret tæt på vigtige handelsruter i Det Indiske Ocean

Befolkning: 966.783.171 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 35% (mænd 173.420.822; kvinder 163.433.648)
15-64 år: 61% (mænd 304.048.569; kvinder 281.625.342)
65 år og derover: 4% (mænd 22.536.104; kvinder 21.718.686) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 1,72% (1997)

Fødsler: 26,19 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 8,87 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 65,5 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 62,41 år
Mænd: 61,68 år
Kvinder: 63,18 år (1997)

Fertilitet: 3,29 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Indo-ariere (indo-europæere) 72%, dravidianere 25%, mongoloider og andre 3%

Religioner: Hindu 80%, muslimer 14%, kristne 2,4%, sikh 2%, buddhister 0,7%, andre 0,4%

Sprog: Engelsk har status som associeret, men er det vigtigste sprog for national, politisk og handelsmæssig kommunikation. Hindi er det officielle sprog og første sprog for 30% af befolkningen. Bengalsk, telugu, marathi, tamilsk, urdu, gujarati, malayalam, kannada, oriya, punjabi, assamese, kashmiri, sindhi, sanskrit samt hindustani (en almindelig variant af hindu og urdu) er alle officielle sprog og tales i vide kredse i det nordlige Indien. Note: 24 sprog tales hver af en million eller flere personer; desuden findes adskillige andre sprog og dialekter, oftest gensidigt uforståelige

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 52%
Mænd: 65,5%
Kvinder: 37,7% (1995)

Styreform: Forbundsrepublik

Hovedstad: New Delhi

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 10,47 billioner kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 6,5% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 10.896 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 10,3% (1995)

Arbejdsstyrke: Ialt: 370 millioner (1995)
Fordelt på erhverv: Landbrug 65% eller mere, serviceerhverv 4%, fremstilling og byggeri 3%, kommunikation og transport 3%

Arbejdsløshedsprocent: Ikke opgjort

Industri: Tekstiler, kemikalier, fødevarer, stål, transportudstyr, cement, minedrift, råolie, maskiner

Jordbrugsprodukter: Ris, hvede, oliefrø, bomuld, jute, te, sukkerrør, kartofler; kvæg, vandbøfler, får, geder, fjerkræ; fiskeri med fangster omkring tre millioner ton placerer Indien blandt verdens ti største fiskerinationer

Eksport: Ialt: 207,71 milliarder kr. (1995)
Varer: Beklædning, ædelsten og smykker, maskiner, kemikalier, lædervarer, bomuldsgarn og stof
Samhandelspartnere: USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Hong Kong

Import: Ialt: 234,95 milliarder kr. (1995)
Varer: Råolie og olieprodukter, maskiner, smykker, gødning, kemikalier
Samhandelspartnere: USA, Tyskland, Saudi Arabien, Storbritannien, Belgien, Japan

Udlandsgæld: 666,7 milliarder kr. (marts 1995)

Økonomisk bistand: Modtagert: ODA, 8,42 milliarder kr. (1993)

Møntfod: 1 indisk rupee (Re) = 100 paise

Telefoner: 9,8 millioner (1995)

Fjernsyn: 33 millioner (1992)

Jernbaner: Ialt: 62.462 km (11.793 km electrificeret; 12.617 km to-sporet)

Landeveje: Ialt: 2.009.600 km
Asfalteret: 1.006.810 km
Ikke asfalteret: 1.002.790 km (1995)

Vandveje: 16.180 km; 3.631 km farbar for store fartøjer

Rørledninger: Råolie 3.005 km; olieprodukter 2.687 km; naturgas 1.700 km (1995)

Havne: Calcutta, Chennai (Madras), Cochin, Jawaharal Nehru, Kandla, Mumbai (Bombay), Vishakhapatnam

Lufthavne: 290 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 258.172.895 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 54,48 milliarder kr. (regnskabsåret 1995/1996)

Udgifer til militær i procent af BNP: 2,7% (FY95/96)

Internationale konflikter: Grænsestridigheder med Bangladesh og Kina.
Strid med Pakistan omkring Kashmirs status.
Strid med Pakistan omkring rettigheder til Indus-floden (dæmningen Wular Barrage).
Bangladesh og Indien underskrev 12. december 1996 en traktat om at dele vandet fra Ganges-floden.

Ulovlige stoffer: Verdens største, legale producent af opium til medicinalvare-industrien, men ukendte mængder af opium kanaliseres til det illegale, internationale narkotikamarked.
Vigtigt transitland for illegale stoffer produceret i nabolandene.
Illegal producent af hash.
Indien producerede 47 ton illegal opium i 1996.