Sitemap | Avanceret søgning |

Chile

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Det sydlige Sydamerika mellem Argentina og Peru, med kystlinie til Atlanterhavet og Stillehavet

Areal: Ialt: 756.950 km2 Land: 748.800 km2 Vand: 8.150 km2 Note: Omfatter Isla de Pascua (Påskeøen) og Isla Sala y Gomez

Landegrænser: Ialt : 6.171 km Grænselande: Argentina 5.150 km, Bolivia 861 km, Peru 160 km

Kystlinje: 6.435 km

Klima: Tempereret; ørken mod nord; køligt og fugtigt mod syd

Naturgeografi: Lave bjerge mod kysten; frugtbar dal i midten af landet; Andes-bjergene mod øst

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Atlanterhavet 0 m Højeste punkt: Cerro Aconcagua 6.962 m

Råstoffer: Kobber, tømmer, jernmalm, nitrat, ædle metaller, molybdæn

Naturkatastrofer: Voldsomme jordskælv og aktive vulkaner

Geografi - note: Strategisk placering i forhold til søveje mellem Atlanterhavet og Stillehavet (Magellan-strædet, Beagle Channel, Drake Passage). Atacama-ørkenen er en af verdens tørreste regioner.

Befolkning: 14.508.158 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 28% (mænd 2.057.633; kvinder 2.031.588) 15-64 år: 65% (mænd 4.684.158; kvinder 4.734.170) 65 år og derover: 7% (mænd 416.047; kvinder 584.562) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 1,18% (1997)

Fødsler: 17,53 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 5,68 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 13,2 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 74,73 år Mænd: 71,5 år Kvinder: 77,95 år (1997)

Fertilitet: 2,17 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Hvide og hvide amerikansk-indianere 95%, amerikansk-indianere 3%, andre 2%

Religioner: Romersk katolske 89%, protestanter 11%, jøder

Sprog: Spansk

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive) Hele befolkningen: 95,2% Mænd: 95,4% Kvinder: 95% (1995)

Styreform: Republik

Hovedstad: Santiago

Valgret: 18 år; almindelig og obligatorisk

BNP: Købekraftsparitet - 821,29 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 6,5% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 57.204 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 6,7% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 5,5 millioner (1996) Fordelt på erhverv: Serviceerhverv 38,3% (omfatter offentligt ansatte 12%), industri og handel 33,8%, landbrug, skovdrift og fiskeri 19,2%, minedrift 2,3%, byggeri 6,4% (1990)

Arbejdsløshedsprocent: 6,5% (1996)

Industri: Kobber, andre mineraler, fødevarer, forarbejdning af fisk, jern og stål, træ og trævarer, transport-udstyr, cement, tekstiler

Jordbrugsprodukter: Hvede, majs, druer, bønner, sukkerroer, kartofler, frugt; oksekød, fjerkræ, uld; tømmer; der blev i 1991 fanget 6,6 millioner ton fisk

Eksport: Ialt: 103,51 milliarder kr. (1996) Varer: Kobber 37%, andre metaller og mineraler 8,2%, trævarer 7,1%, fisk og fiskeprodukter 9,8%, frugt 8,4% (1994) Samhandelspartnere: EU 25%, USA 15%, Asien 34%, Latinamerika 20% (1995)

Import: Ialt: 112,37 milliarder kr. (1996) Varer: Varige forbrugsgoder 25,2%, reservedele 24,8%, råstoffer 15,4%, råolie 10%, fødevarer 5,7% (1994) Samhandelspartnere: EU 18%, USA 25%, Asien 16%, Latinamerika 26% (1995)

Udlandsgæld: 151,86 milliarder kr. (1995)

Økonomisk bistand: Modtager: ODA, 342,54 millioner kr. (1996)

Møntfod: 1 chilensk peso (Ch$) = 100 centavos

Telefoner: 1,5 millioner (1994)

Fjernsyn: 2,85 millioner (1992)

Jernbaner: Ialt: 6.782 km

Landeveje: Ialt : 79.750 km Asfalteret: 11.006 km Ikke asfalteret: 68.744 km (1995)

Vandveje: 725 km

Rørledninger: Råolie 755 km; olieprodukter 785 km; naturgas 320 km

Havne: Antofagasta, Arica, Chanaral, Coquimbo, Iquique, Puerto Montt, Punta Arenas, San Antonio, San Vicente, Talcahuano, Valparaiso

Lufthavne: 343 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 3.867.676 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 19,07 milliarder kr. (1997). Note: Omfatter indtægter fra CODELCO Company; udgifter til pensioner og intern sikkerhed kan være holdt ude

Udgifter til militær i procent af BNP: 3,5% (1997)

Internationale konflikter: En kort strækning af den sydlige grænse til Argentine er ikke fastlagt. Bolivia har ønsket suverænitet over en korridor til Stillehavet siden landet mistede Atacama-området til Chile i 1884. Strid med Bolivia omkring rettigheder til floden Rio Lauca. Chiles territorialkrav i Antarktis overlapper til dels Argentinas og Storbritanniens krav

Ulovlige stoffer: Mindre vigtigt omskibningsområde for kokain til USA og Europa. Et økonomisk opsving har gjort det mere attraktivt at vaske sorte narkotika-penge hvide i Chile.