Sitemap | Avanceret søgning |

Finland

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Nordeuropa mellem Sverige og Rusland, med kystlinie til Østersøen, Den Botniske Bugt og Den Finske Bugt

Areal: Ialt: 337.030 km2
Land: 305.470 km2
Vand: 31.560 km2

Landegrænser: Ialt: 2.628 km
Grænselande: Norge 729 km, Sverige 586 km, Rusland 1.313 km

Kystlinje: 1.126 km (omfatter ikke øer og indskæringer i kystlinien)

Klima: Koldt tempereret med mulighed for subarktiske tilstande, men forholdsvist mildt pga. moderat indflydelse fra strømmen i Nordatlanten, Østersøen og flere end 60.000 søer

Naturgeografi: Mest lave, flade eller bakkede områder med søer og lave bakker rundt omkring

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Østersøen 0 m
Højeste punkt: Haltiatunturi 1.328 m

Råstoffer: Tømmer, kobber, zink, jernmalm, sølv

Naturkatastrofer: Ingen

Geografi - note: Lang grænse mod Rusland. Helsinki er den nordligste hovedstad på det europæiske kontinent. Befolkningen er koncentreret i et område langs kysten mod sydvest

Befolkning: 5.137.269 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 19% (mænd 493.427; kvinder 473.166)
15-64 år: 67% (mænd 1.729.996; kvinder 1.694.111)
65 år og derover: 14% (mænd 280.231; kvinder 466.338) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 0,26% (1997)

Fødsler: 11,75 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 9,62 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 3,8 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 76,97 år
Mænd: 73,41 år
Kvinder: 80,68 år (1997)

Fertilitet: 1,78 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Finner 93%, svenskere 6%, laplændere 0,11%, sigøjnere 0,12%

Religioner: Evangeliske lutheranere 89%, græsk ortodokse 1%, intet tilhørsforhold 9%, andre 1%

Sprog: Finsk 93,5% (officielt sprog), svensk 6,3% (officielt sprog), små lappisk- og russisk-talende mindretal

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 100% (1980)
Mænd: Ikke opgjort
Kvinder: Ikke opgjort

Styreform: Republik

Hovedstad: Helsinki

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 661,25 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 2,5% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 129.390 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 0,7% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 2,53 millioner
Fordelt på erhverv: Serviceerhverv 30,4%, industri 20,9%, handel 15,0%, banker, forsikring og forretning 10,2%, landbrug og skovdrift 8,6%, transport og kommunikation 7,7%, byggeri 7,2%

Arbejdsløshedsprocent: 16,6% (1996)

Industri: Metalprodukter, skibsbyggeri, papir og papirmasse, forarbejdning af kobber, fødevarer, kemikalier, tekstiler, beklædning

Jordbrugsprodukter: Korn, sukkerroer, kartofler; malkekøer; årligt fiskeri udgør ca. 160.000 ton

Eksport: Ialt: 202,26 milliarder kr. (1994)
Varer: Papir og papirmasse, maskiner, kemikalier, metaller, tømmer
Samhandelspartnere: EU 46,5% (Tyskland 13,4%, Storbritannien 10,3%), Sverige 11%, USA 7,2%, Japan 2,1%, det tidligere Sovjetunionen 8,6% (1994)

Import: Ialt: 157,99 milliarder kr. (1994)
Varer: Fødevarer, råolie og olieprodukter, kemikalier, transportudstyr, jern og stål, maskiner, garn og stof, grovfoder
Samhandelspartnere: EU 44% (Tyskland 15%, Storbritannien 8,3%), Sverige 10,4%, USA 7,6%, Japan 6,5%, det tidligere Sovjetunionen 10,3 (1994)

Udlandsgæld: 204,3 milliarder kr. (december 1993)

Økonomisk bistand: Donor: ODA, 2,42 milliarder kr. (1993)

Møntfod: 1 markka (FMk) eller finmark = 100 pennia

Telefoner: 2,5 millioner (1995)

Fjernsyn: 1,92 millioner (1995)

Jernbaner: Ialt: 5.895 km (1.993 km electrificeret; 480 km to- eller flersporet) (1995)

Landeveje: Ialt: 77.722 km
Asfalteret: 48.965 km (inklusive 394 km of motorveje)
Ikke asfalteret: 28.757 km (1995)

Vandveje: 6.675 km ialt (inklusive Saimaa-kanalen); 3.700 km farbar for dampskibe

Rørledninger: Naturgas 580 km

Havne: Hamina, Helsinki, Kokkola, Kotka, Loviisa, Oulu, Pori, Rauma, Turku, Uusikaupunki, Varkaus

Lufthavne: 156 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 1.298.576 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 12,94 milliarder kr. (1995)

Udgiftr til militær i procent af BNP: 1,6% (1995)

Internationale konflikter: Ingen

Ulovlige stoffer: Mindre omskibning af latinamerikansk kokain til det vesteuropæiske marked