Sitemap | Avanceret søgning |

Canada

Disse landefakta er udarbejdet i 1998

 Placering: Det nordlige Nordamerika med sydlig grænse til USA. Kystlinie til Atlanterhavet og det nordlige Stillehav

Areal: Ialt: 9.976.140 km2
Land: 9.220.970 km2
Vand: 755.170 km2

Landegrænser: Ialt: 8.893 km
Grænselande: USA 8.893 km (omfatter 2.477 km grænse mod Alaska)

Kystlinje: 243.791 km

Klima: Varierer fra tempereret i syd til subarktisk og arktisk i nord

Naturgeografi: Mest sletter med bjerge i vest og lavland i sydøst

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Atlanterhavet 0 m
Højeste punkt: Mount Logan 5.950 m

Råstoffer: Nikkel, zink, kobber, guld, bly, molybdæn, potaske, sølv, fisk, tømmer, dyreliv, kul, råolie, naturgas

Naturkatastrofer: Vedvarende permafrost (frossen jordbund) i nord er en alvorlig forhindring for udvikling.
Luftstrømmene fra Arktis, Stillehavet og det nordamerikanske kontinent blander sig og danner cyklon-storme (hvirvelstorme) øst for Rocky Mountains, og derfra stammer det meste af landets regn og sne

Geografi - note: Verdens næststørste land (efter Rusland), strategisk placeret mellem Rusland og USA via nordpolarruten. Næsten 90% af befolkningen bor indenfor 161 km fra grænsen mellem Canada og USA

Befolkning: 30.337.334 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 20% (mænd 3.101.968; kvinder 2.957.927)
15-64 år: 68% (mænd 10.333.085; kvinder 10.201.996)
65 år og derover: 12% (mænd 1.583.643; kvinder 2.158.715) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 1,13% (1997)

Fødsler: 12,4 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 7,23 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 5,7 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 78,96 år
Mænd: 75,61 år
Kvinder: 82,48 år (1997)

Fertilitet: 1,66 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Oprindelige briter 40%, oprindelige franskmænd 27%, andre europæere 20%, amerikansk-indianere 1,5%, andre, mest asiater 11,5%

Religioner: Romersk katolske 45%, United Church 12%, anglikanske 8%, andre 35% (1991)

Sprog: Engelsk og fransk (begge officielle sprog)

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 97% (1986)
Mænd: Ikke opgjort
Kvinder: Ikke opgjort

Styreform: Konføderation (forbund) med parlamentarisk demokrati

Hovedstad: Ottawa

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 4.910,01 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 1,4% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 170.250 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 1,4% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 15,1 millioner (1996)
Fordelt på erhverv: Serviceerhverv 74%, industri 15%, landbrug 3%, byggeri 5%, andre 3% (1994)

Arbejdsløshedsprocent: 9,7% (december 1996)

Industri: Forarbejdede og ikke-forarbejdede mineraler, fødevarer, træ- og papirprodukter, transportudstyr, kemikalier, fiskeprodukter, råolie og naturgas

Jordbrugsprodukter: Hvede, byg, oliefrø, tobak, frugt, grønsager; mejeriprodukter; skovdrift; kommercielt fiskeri udgør en årlig fangst på 1,5 million ton, og heraf eksporteres 75%

Eksport: Ialt: 1.330,67 milliarder kr. (1996)
Varer: Avispapir, papirmasse, tømmer, råolie, maskiner, naturgas, aluminium, motorkøretøjer og -dele, udstyr til telekommunikation
Samhandelspartnere: USA, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sydkorea, Holland, Kina

Import: Ialt: 1.154,3 milliarder kr. (1996)
Varer: Råolie, kemikalier, motorkøretøjer og -dele, varige forbrugsgoder, computere, udstyr til telekommunikation
Samhandelspartnere: USA, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Mexico, Taiwan, Sydkorea

Udlandsgæld: 1.722,93 milliarder kr. (1996)

Økonomisk bistand: Donor: ODA, 10,9 milliarder kr. (1995)
Note: ODA- og OOF-forpligtelser udgør 68,78 milliarder kr. (1986-91)

Møntfod: 1 canadisk dollar (Can$) = 100 cents

Telefoner: 15,3 millioner (1990)

Fjernsyn: 11,53 millioner (1983)

Jernbaner: Ialt: 70.176 km
Note: Der er to store, transkontinentale godstransport-systemer: Canadian National (privatiseret november 1995) og Canadian Pacific Railway. Passagertransport foregår med det statsejede VIA, som ikke selv råder over noget jernbanenet

Landeveje: Ialt: 1,021 million km
Asfalteret: 358.371 km (inklusive 19.000 km motorveje)
Ikke asfalteret: 662.629 km (1995)

Vandveje: 3.000 km inklusive Saint Lawrence Seaway

Rørledninger: Råolie og raffineret olie 23.564 km; naturgas 74.980 km

Havne: Becancour (Quebec), Churchill, Halifax, Montreal, New Westminister, Prince Rupert, Quebec, Saint John (New Brunswick), Saint John's (Newfoundland), Seven Islands, Sydney, Three Rivers, Thunder Bay, Toronto, Vancouver, Windsor

Lufthavne: 1.139 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 8.160.914 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 61,29 milliarder kr. (1995/1996)

Udgifter til militær i procent af BNP: 1,6% (1995/1996)

Internationale konflikter: Søgrænse-stridigheder med USA omkring Dixon Entrance, Beaufort Sea, Strait of Juan de Fuca og Machias Seal Island.
Saint Pierre og Miquelon er centrum i en grænsestrid mellem Canada og Frankrig; i 1992 tildelte en voldgift øerne en selvstændig økonomisk zone på 12.348 km2 for at afgøre striden

Ulovlige stoffer: Ulovlig produktion af cannabis til det nationale narkotika-marked.
Ved hjælp af teknikken hydroponik - dyrkning af planter i næringsvæske uden jord - kan producenter dyrke store mængder marihuana af høj kvalitet indendøre.
Canadas rolle som transitområde for heroin og kokain til det amerikanske marked vokser.