Sitemap | Avanceret søgning |

Danmark

Disse landefakta er udarbejdet i 1998
Placering: Nordeuropa mellem Østersøen og Nordsøen på en halvø nord for Tyskland

Areal: Ialt: 43.094 km2 Land: 42.394 km2 Vand: 700 km2 Note: Omfatter øen Bornholm i Østersøen og resten af det centrale Danmark, men ikke Færøerne og Grønland

Landegrænser: Ialt: 68 km Grænselande: Tyskland 68 km

Kystlinje: 7.314 km

Klima: Tempereret; fugtigt og overskyet; milde, blæsende vintre og kølige somre

Naturgeografi: Lavt og fladt med mindre bakkeområder

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Lammefjord -7 m Højeste punkt: Yding Skovhøj 173 m

Råstoffer: Råolie, naturgas, fisk, salt, kalksten, sten, grus og sand

Naturkatastrofer: Oversvømmelse truer i visse områder af landet (f.eks. dele af Jylland og langs den sydlige kyst af øen Lolland). Områderne beskyttes fra havet af et system af diger

Geografi - note: Danmark kontrollerer stræderne (Skagerrak og Kattegat), der forbinder Østersøen og Nordsøen. Ca. en fjerdedel af befolkningen bor i København

Befolkning: 5.305.048 (Juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 18% (mænd 487.731; kvinder 463.444) 15-64 år: 67% (mænd 1.801.904; kvinder 1.754.435) 65 år og derover: 15% (mænd 330.143; kvinder 467.391) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 0,59% (1997)

Fødsler: 12,78 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 11,22 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 5,2 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 76,1 år Mænd: 73,44 år Kvinder: 78,9 år (1997)

Fertilitet: 1,75 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Skandinaver, eskimoer/grønlændere, færinger, tyskere

Religioner: Evangelsk-lutherske 91%, andre protestanter og romersk katolske 2%, andre 7% (1988)

Sprog: Dansk, færøsk, grønlandsk (en eskimoisk dialekt), tysk (lille mindretal)

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive) Hele befolkningen: 99% (1980) Mænd : Ikke opgjort Kvinder: Ikke opgjort Styreform

Styreform: Konstitutionelt monarki

Hovedstad: København

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 804,942 milliarder kr. (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 2% (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 154.587 kr. (1996)

Inflation - pris indeks: 2,1% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 2.895.950 Fordelt på erhverv: Private serviceerhverv 40%, offentlige serviceerhverv 30%, produktion og minedrift 19%, byggeri 6%, landbrug, skovbrug og fiskeri 5% (1995)

Arbejdsløshedsprocent: 8,2% (november 1996)

Industri: Fødevarer, maskiner og -udstyr, tekstiler og beklædning, kemikalieprodukter, elektronik, byggeri, møbler og andre trævarer, skibsbyggeri

Jordbrugsprodukter: Korn, kartofler, raps, sukkerroer, kød, mejeriprodukter, fisk

Eksport: Ialt: 324,156 milliarder kr. (1996) Varer: Maskiner og instrumenter 25%, kød og kødprodukter, brændstof, mejeriprodukter, skibe, fisk, kemikalier Samhandelspartnere: Tyskland 22,5%, Sverige 9,7%, Storbritannien 7,9%, Norge 5,9%, Frankrig 5,4%, Holland 4,4%, USA 4,0% (1995)

Import: Ialt: 288,744 milliarder kr. (1996) Varer: Maskiner og -udstyr, råolie 25%, kemikalier, korn og fødevarer, tekstiler, papir Samhandelspartnere: Tyskland 21,7%, Sverige 11,7%, Holland 7,0%, Storbritannien 6,6%, Frankrig 5,2%, Norge 4,9%, USA 4,7%, Japan 3,5%, det tidligere Sovjetunionen 1,7% (1995)

Udlandgæld: 299,64 milliarder kr. (1996)

Økonomisk bistand: Donor: ODA, 9,1254 milliarder kr. (1993)

Møntfod: 1 dansk krone (DKr) = 100 øre

Telefoner: 4,025 millioner (1995), heraf er 822.000 mobiltelefoner

Fjernsyn: 3 millioner (1996) Transportation

Jernbaner: Ialt: 2.848 km (499 km privatejet og -drevet)

Landeveje: Ialt: 71.420 km Asfalteret: 71.420 km (inklusive 830 km motorveje) Ikke asfalteret: 0 km (1995)

Vandveje: 417 km

Rørledninger: Råolie 110 km; olieprodukter 578 km; naturgas 700 km

Havne: Aalborg, Århus, København, Esbjerg, Fredericia, Grenaa, Køge, Odense, Struer

Lufthavne: 109 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 1.333.279 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 19,749 milliarder kr. (1997)

Udgifer til militær i procent af BNP: 1,6% (1997)