Sitemap | Avanceret søgning |

Tyskland

Disse landefakta er udarbejdet i 1998

Placering: Centraleuropa med grænser til Østersøen og Nordsøen, mellem Holland og Polen, syd for Danmark

Areal: Ialt: 356.910 km2 Land: 349.520 km2 Vand: 7.390 km2 Note: Omfatter de to tidligere seperate stater, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Tyske Demokratiske Republik, efter den formelle genforening 3. oktober 1990.

Landegrænser: Ialt: 3.621 km Grænselande: Østrig 784 km, Belgien 167 km, Tjekkiet 646 km, Danmark 68 km, Frankrig 451 km, Luxemborg 138 km, Holland 577 km, Polen 456 km, Schweiz 334 km

Kystlinje: 2.389 km

Klima: Tempereret; køligt, skyet, våde vintre og somre; af og til varme, tropiske vinde; relativ høj luftfugtighed

Naturgeografi: Lavland mod nord, højland centralt, Bayerske Alper mod syd

Højeste og laveste punkt: Laveste punkt: Freepsum (sø) -2 m Højeste punkt: Zugspitze 2.962 m

Råstoffer: Jernmalm, kul, potaske, tømmer, brunkul, uranium, kobber, naturgas, salt, nikkel

Geografi - note: Strategisk placering i Nordeuropa og langs Østersøen

Befolkning: 82.071.765 (juli 1997)

Aldersfordeling: 0-14 år: 16% (mænd 6.652.245; kvinder 6.315.479) 15-64 år: 68% (mænd 28.649.361; kvinder 27.498.980) 65 år og derover: 16% (mænd 4.772.547; kvinder 8.183.153) (juli 1997)

Befolkningsvækst: 0% (1997)

Fødsler: 8,98 fødsler pr. 1.000 indbyggere (1997)

Dødsfald: 10,82 dødsfald pr. 1.000 indbyggere (1997)

Spædbørnsdødelighed: 5,3 dødsfald pr. 1.000 fødsler (1997)

Forventet levetid: Hele befolkningen: 76,81 år Mænd: 73,64 år Kvinder: 80,16 år (1997)

Fertilitet: 1,24 fødsler pr. kvinde (1997)

Etniske grupper: Tyskere 91,5%, tyrkere 2,4%, italienere 0,7%, grækere 0,4%, polakker 0,4%, andre 4,6% (udgøres især af mennesker på flugt fra krigen i det tidligere Jugoslavien)

Religioner: Protestanter 38%, romersk katolske 34%, muslimer 1,7%, uafhængige og andre 26,3%

Sprog: Tysk

Bogligt niveau: (15 år og opefter kan læse og skrive) Hele befolkningen: 99% (1977). Mænd: Ikke opgjort. Kvinder: Ikke opgjort.

Styreform: Forbundsrepublik

Hovedstad: Berlin Note: Flytningen fra Bonn til Berlin vil finde sted over en årrække. Bonn beholder mange administrative funktioner og adskillige ministerier selv efter parlamentets flytning i 1999

Valgret: 18 år; almindelig

BNP: Købekraftsparitet - 11,577 billioner kr. (tidligere Vesttyskland: Købekraftsparitet - 10,6236 billioner kr.; tidligere Østtyskland: Købekraftsparitet - 967,02 milliarder kr.) (1996)

BNP - effektiv vækst rate: 1,4% (tidligere Vesttyskland 1,3%, tidligere Østtyskland 2,0%) (1996)

BNP - pr. indbygger: Købekraftsparitet - 138.924 kr. (tidligere Vesttyskland: Købekraftsparitet - 157.311 kr.; tidligere Østtyskland: Købekraftsparitet - 61.290 kr.) (1996)

Inflation - pris indeks: 1,5% (1996)

Arbejdsstyrke: Ialt: 38,7 millioner Fordelt på erhverv: Industri 41%, landbrug 3%, serviceerhverv 56% (1995)

Arbejdsløshedsprocent: 10,8% (tidligere Vesttyskland 9,6%, tidligere Østtyskland 15,9%) (December 1996)

Industri: Det tidligere Vesttyskland: Blandt verdens største og teknologisk mest avancerede producenter af jern, stål, kul, cement, kemikalier, maskiner, køretøjer, maskinværktøj, elektronik, føde- og drikkevarer Det tidligere Østtyskland: Metal, kemikalier, brunkul, skibsbyggeri, maskiner, føde- og drikkevarer, tekstiler, olieraffinaderier

Jordbrugsprodukter: Det tidligere Vesttyskland: Kartofler, hvede, byg, sukkerroer, frugt, kål, kvæg, svin, fjerkræ Det tidligere Østtyskland: Hvede, rug, byg, kartofler, sukkerroer, frugt, svin, oksekød, kyllinger, mælk

Eksport: Ialt: 3.413,853 milliarder kr. (1996) Varer: Maskiner, maskinværktøj, kemikalier, motorkøretøjer, jern og stålprodukter, i alt 88,2%. Desuden landbrugsprodukter 5,0%, råstoffer 2,3%, brændstof 1,0%, andre 3,5% (1995) Samhandelspartnere: EU 57,7% (Frankrig 11,7%, Storbritannien 8,1%, Italien 7,6%, Holland 7,5%, Belgien-Luxemborg 6,5%, Østrig 5,5%), Østeuropa 8,0%, andre vesteuropæiske lande 7,5%, USA 7,3%, Japan 2,5%, OPEC 2,2%, Kina 1,4% (1996)

Import: Ialt: 2.933,067 milliarder kr. (1996) Varer: Fabriksindustri 74,2%, landbrugsprodukter 9,9%, brændstof 6,4%, råstoffer 5,9%, andre 3,6% (1995) Samhandelspartnere: EU 55,5% (Frankrig 10,8%, Holland 8,6%, Italien 8,4%, Belgien-Luxemborg 6,6%, Storbritannien 6,4%, Østrig 3,9%), Østeuropa 8,7%, andre vesteuropæiske lande 7,2%, USA 6,8%, Japan 5,3%, Kina 2,4%, OPEC 1,7%, andre 7,1% (1995)

Udlandsgæld: Ikke opgjort

Økonomisk bistand: Donor: ODA, 61,29 milliarder kr. (1996)

Møntfod: 1 deutsche mark (DM) = 100 pfennig

Telefoner: 44 millioner

Fjernsyn: 44,8 millioner (1992)

Jernbaner: Ialt: 43.966 km 17.015 km af Deutsche Bahn AGs jernbanenet er elektrificeret, og 16.941 km er to- eller flere-sporet Note: Foruden Deutsche Bahn AGs net findes 54 privatejede industri- eller billigtogs-jernbaner, der rækker fra 2 km til 632 km med en samlet længde på 3.465 km (1995)

Landeveje: Ialt: 639.800 km Asfalteret: 504.800 km (inklusive 11.013 km motorveje) Ikke asfalteret: 135.000 km grusvej (1993)

Vandveje: Det tidligere Vesttyskland: 5.222 km. Blandt de større floder findes Rhinen og Elben; Kieler-kanalen er en vigtig forbindelse mellem Østersøen og Nordsøen. Det tidligere Østtyskland: 2.319 km (1988)

Rørledninger: Råolie 3.644 km; olieprodukter 3.946 km; naturgas 97.564 km (1988)

Havne: Berlin, Bonn, Brake, Bremen, Bremerhaven, Köln, Dresden, Duisburg, Emden, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Lübeck, Magdeburg, Mannheim, Rostock, Stuttgart

Lufthavne: 613 (1996)

Militær styrke til rådighed: Mænd i alderen 15-49 år: 20.918.653 (1997)

Udgifter til militær i kroner: 291,468 milliarder kr. (1995)

Udgifter til militær i procent af BNP: 1,5% (1995)

Internationale konflikter: Ingen

Ulovlige stoffer: Kemikalier til sydamerikansk kokain-fremstilling; omskibning og aftager af sydvestasiatisk heroin og hash, latinamerikansk kokain og europæisk producerede, syntetiske stoffer