Sitemap | Avanceret søgning |

Stratego i Baltikum

I en tidligere sovjetisk landbohøjskole i provinsbyen Tartu uddannes officerer fra Estland, Letland og Litauen i NATO-forsvar. Skolens rektor er den danske brigadegeneral Michael Clemmesen.

Af THOMAS HEINE, MADS STENSTRUP og JACOB ERHBAHN (foto)
Publiceret 07-12-1999

TARTU

Lige nu lægger de puslespil.


Stratego i Baltikum (1)
Soldater på skolebænken øver sig på Tactical Trainer

Brikker i størrelse haveflise er ved at blive lagt til et 50 kvadratmeter stort kort over det østlige Estland op mod Peipsi-søen. På den anden side truer russerne, som de har gjort det i århundreder.

Snart skal der spilles skak - eller er det stratego - i kortrummet kaldet Tactical Trainer.

Det røde og det blå holds megabrikker er allerede ved at blive stillet op. De røde er altid russerne. For balterne har det kun teoretisk betydning, at kommunisterne ikke længere har magten i det mægtige naboland.

Vi befinder os i det nyoprettede baltiske forsvarsakademi, hvor 32 officerer - primært fra de tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen - siden august har været under dansk-ledet uddannelse.

Entusiasme
I en renoveret ejendom, der i Sovjetperioden husede landbohøjskole, uddannes de - som stabsofficerer på majorniveau og opefter - til at kunne opstille et troværdigt forsvar efter NATO-standarder over for det røde hold.

Skal landene gøre sig håb om en plads under NATOs beskyttende paraply, må de yde.

»Og det gør de. Selv om jeg har ledet seks - må jeg sige - udmærkede kurser hjemme på det danske forsvarsakademi, så har jeg aldrig mødt så stor en entusiasme og vilje til at lære som her,« siger brigadegeneral Michael Clemmesen, der leder akademiet.

»Der kan alene kan være politiske grunde til ikke at optage balterne i NATO i senest 2002. På det tidspunkt har de militæruddannelsesmæssigt indhentet Polen, Ungarn og Tjekkiet, som nu bliver optaget.«

Lang arbejdstid
Arbejdsugen i det baltiske akademi er sjældent under 75 timer om ugen - inklusive lektielæsning, der som alt andet her foregår på engelsk.


Stratego i Baltikum (2)
Soldaterne har ofte en arbejdsuge på 75 timer, men er begejstrede for uddannelsen

»I første omgang troede man, at det var nok at sende de baltiske officerer på kurser i udlandet. Det gav imidlertid ikke resultat, bl.a. fordi officererne hver for sig havde svært ved at slå igennem derhjemme med de forskellige militære doktriner, de havde lært i udlandet,« forklarer Clemmesen.

»Her uddanner vi hele hold af baltere, som bedre vil kunne stå sammen, når de skal forsøge at påvirke systemerne ned gennem deres respektive forsvar. Ligesom det også vil være en kæmpe fordel for alle tre lande, at deres officerer kender hinanden på tværs af grænserne, hvis der skulle opstå en situation, der kræver hurtigt og effektivt samarbejde.«

Totalforsvar
Primært har forsvarsakademiet, der hovedsageligt finansieres af de fem nordiske lande plus Schweiz, to uddannelsesmæssige formål:

At omstille de baltiske officerer, hvoraf mange har tjent i den røde hær, fra den russiske model "total mobilisering" til den nordiske model "totalforsvar". I praksis prøver man at give de baltiske officerer et demokratisk syn på deres samfundsrolle. Altså at de skal tjene deres landsmænd. Ikke omvendt.

Herudover skal de baltiske officerer - og i øvrigt også menige soldater - lære at tænke selv. Selvfølgelig skal de udføre ordrer, men de skal også forvente at blive taget med på råd og træffe selvstændige beslutninger.

Eksempelvis vil en officer stadig kunne få ordre til at forsvare eksempelvis en by. Det nye er, at han selv skal kunne beslutte efter hvilken taktik. Skal forsvarslinien lægges nord eller syd for floden, skal elværket holdes eller opgives, etc.

Kritik blev straffet
Det sidste er ikke så nemt, som det lyder. Vi møder den lettiske major Andis Dilans, der tilbage i 1988 oplevede, hvad der i den røde hær skete, hvis man gjorde opmærksom på fejlbeslutninger.

Dilans, der dengang blot var 18 år og værnepligtig, oplevede et helt år at blive forvist til tjeneste i en landsby mellem Sankt Petersborg og Moskva, over 1000 km fra slægtsgården. Derefter havde han lært at vare sin mund og kigge den anden vej.

Den lettiske major er begejstret for den uddannelse, han nu gennemgår:

»Vores engagement bliver langt større, når ansvaret uddelegeres. Forskellen på en engageret soldat og en med dårlig kampmoral kan være afgørende,« mener han.

Selv om officererne, hvis kursus varer et år, primært teoretiserer en mulig krig i Tactical Trainer, drager de fra tid til anden også ud i virkeligheden.


Stratego i Baltikum (3)
Uddannelsen består bl.a. i, at man giver de baltiske officerer et demokratisk syn på deres samfundsrolle. Altså at de skal tjene deres landsmænd. Ikke omvendt

For nylig har de besøgt og studeret hovedstæderne i Letland og Litauen. I Riga har man fremstillet planer for, hvordan et strategisk kup - f.eks. et hurtigt russisk angreb med faldskærmstropper, der besætter parlament og tv-stationer - effektivt vil kunne imødegås. I Vilnius er det en eventuel belejring, som man på papiret har arbejdet på at kunne modstå.

Hvis nu...

»Balterne er ikke i tvivl om, hvem fjenden er. Situationen i Tjetjenien, som balterne identificerer sig meget med, har ikke gjort bekymringen mindre,« siger Michael Clemmesen, som dog afviser en konkret diskussion af, hvordan en russisk invasion kunne se ud som "ren fiktion".

Også et par danske kaptajner modtager undervisning på skolen.

Suveræn uddannelse
»Det er en helt suveræn uddannelse, som vi får her,« siger Karl Kronskjold, der ikke er ked af at have taget midlertidigt ophold i en estisk provinsby.

»Netop fordi der er så stor interesse for projektet fra højeste sted i NATO, lytter vi regelmæssigt til forelæsninger fra generaler fra alle mulige lande, som vi næppe ville have oplevet i København,« siger han.

Det skaklignende spil på gulvkortet nærmer sig sin afslutning.

Igen har det blå hold lært noget om den nordiske totalforsvarsmodel.

At skyde med gevær og smøre ansigterne ind i grøn camouflagemaling er der til gengæld intet af på Clemmesens akademi.

Det formodes de baltiske officerer at have lært hjemmefra.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten