Sitemap | Avanceret søgning |

En anden verden

"Vision og acceleration" hvisker krystalkuglen som et ekko af kraften, der har skabt dette sted og alt på denne jord.

Af JAN LUND og JACOB EHRBAHN (foto)
Publiceret 25-09-1999

Auroville


En anden verden (1)
Mauma danser tai chi i forunderlige Auroville

En solstråle lodret oppefra hvælvingens centrum splintres i kuglen og fortsætter alligevel gennem hullet i gulvet og de 30 meter ned til bunden, hvor den smelter sammen med den endnu ufærdige lotusblomst.

Matrimandir er navnet på den kuglerunde 29 meter høje konstruktion, som de nu har knoklet på i 28 år og måske kommer til at svede over i lige så lang tid fremover.

Men lige så langsomt tager visionen form. Den vision som en gammel viis kvinde kaldet »The Mother« skabte i sit indre univers. En fysisk manifestation af det nye menneske. En gylden kugle, der ligesom spiren om foråret bryder den tørre jord i sin uimodståelige og guddommeligt indkodede higen efter lyset.


En anden verden (2)
Den kuglerunde, 28 meter høje Matrimandir

Matrimandir er det fysiske og spirituelle centrum for Auroville, der lige så meget er en mental tilstand som en sydindisk bebyggelse med 1.500 sjæle med posthus, bageri, tandlæge, restauranter, taxiservice, og hvad der nu ellers hører til en landsby af denne størrelse.

Mantraen "vision og acceleration" siver gennem huse og steder. Smyger sig langs den røde jord og ånder i planter, dyr og mennesker i dette universelle ingenmandsland. Her lever en skare mennesker - en tredjedel indere, en tredjedel tyskere og franskmænd og en tredjedel global cocktail af 30 nationaliteter - midt i en vision, som ingen kender facit på.

I sin ultrakorte version er Aurovilles eksistensberettigelse en overbevisning om, at mennesket står midt i et identitetsskifte. At menneskeheden er på vej mod en højere form i en proces, der vil skabe et nyt væsen gennem en sammensmeltning af ånd og materie.

Tusindårsrige eller en drøm?
Auroville og dens indbyggere ønsker at være helt fremme i frontlinien. Som dem, der skubber til processen, eller som dem, der registrerer, analyserer og følger den uundgåelige udvikling.

Er det tusindsårsriget eller en drøm?

Et favntag med det guddommelige eller en flugt fra en virkelighed, der kunne, burde og skulle være anderledes?

»Vision og acceleration,« siger Mauna og ved heller ikke præcis, hvad hun taler om. Hun tilhører kernen på et par hundrede individer, som har været med næsten fra første spadestik i 1971, da "The Mothers" konkretiserede version af den Cambridge-uddannede filosof Sri Aurobindos tankesæt blev gravet i gang.

»På tærsklen til det nye årtusinde står Aurobindos lære som tidens eneste visionære filosofiske tankesæt,« mener østrigeren Aurelio og peger på den fundamentale forskel i opfattelsen af mennesket:


En anden verden (3)
De gyldne plader til Matrimandir

»Religioner og sekter forholder sig til det jordiske liv, menneskets forbindelse med det guddommelige, og hvad der siden følger efter. Men det guddommelige og evolutionens evigt gyldige principper eksisterer allerede i mennesket. Kimen har ligget der altid. For mennesket er ikke sidste trin på udviklingens stige. Vi står nu midt i et paradigmeskifte, der giver mennesket en anden udtryksform - en form, der er lige så forskellig fra det moderne menneske, som racen homo sapiens er forskellig fra aberne.«

Flamlænder, forfatter og filosof
I et lille hus langt inde i skoven lige efter den tamilske landsby Kuilapalayam ligger bebyggelsen Shakti. Man skal bare gå forbi pyramiderne, rundt om denne lille dam med lotusblomsterne og dreje skarpt til venstre, så kommer man til huset, hvor George van Vrekhem har boet i 21 år.

Den 65-årige flamlænder er forfatter og filosof, men mest kendt for værket "Beyond man" baseret på Sri Aurobindos principper.

»Udgangspunktet er evolution. Darwin har ret. Darwins principper er rigtige. Men Darwin behandlede kun den materielle side og betragtede mennesket som afslutningen på evolutionen. Aurobindos udgangspunkt er, at mennesket også har en åndelig dimension, og at det menneskelige væsen, vi kender i dag, ikke er sidste led i kæden,« forklarer han i sit tætpakkede studerekammer.

Hvad det ender med, ved hverken Georges eller nogen andre i Auroville. Deres udgangspunkt er, at processen allerede er i gang, og at de har viet deres liv til at udforske visionen og leve den fuldt ud med de omkostninger det nu engang har at skulle leve med en maksimal åbenhed på alle planer.

»Visionen er evolutionær og revolutionær med det fundamentale udgangspunkt, at Sri Aurobindos to hovedteser er korrekte: Evolutionen er et faktum - og alt er guddommeligt.

Higen efter et højere mål
Hele menneskehedens historie er en higen efter et højere mål. Til alle tider, over hele verden, i alle samfund og religioner har den røde tråd været en overbevisning om, at mennesket har en sjæl, og at det er muligt at forene den med det guddommelige.

Ingen har talt om en transformering af legemet. Det mener vi, ikke bare er en mulighed - men simpelthen næste skridt på udviklingsstigen. Byggeklodserne er der allerede. Det hele ligger indkodet i menneskets sjæl og krop.

Derfor kan vi aldrig blive snæversynede eller sekteriske. Når man praktiserer vores livssyn skal man være disciplineret og målrettet. Men samtidig individualistisk, sandhedssøgende og parat til at gå nye veje uden skelen til normer og konventionel tankegang.

Evolutionen er at spørgsmål om kontakt med den bevidsthed som mennesket til alle tider har søgt og fundet i kunst, inspiration, genialitet, religion og euforiserende stoffer.

Evolutionen er en spirituel begivenhed, men den udtrykker sig selv i konkrete materielle former.

Vil man være med i forreste linie, må man være det fuldt ud. Vi mener at der eksisterer en praksis, integral yoga, som kan medvirke til at forstærke udviklingen på de fire centrale punkter: Mentalt, vitalt, materielt og spirituelt.

Men dette er individualisme. Det er op til den enkelte at styre processen og lægge så meget i de enkelte elementer, som han eller hun vil. Det er ikke et spørgsmål om tro eller dogmer. De begreber kan ikke eksistere hos os. For vi er allesammen forskellige.

Vi forsøger at nå til ydergrænserne af den nye bevidsthed og måske aktivt deltage i grundprincippet for al udvikling: Et kvantespring skabes kun gennem en påvirkning udefra.«

Fritsvævende individer
At Aurobindos to grundprincipper er rigtige betragtes som en selvfølge og et faktum og fylder derfor ikke meget i dagligdagen. Aurovillianerne er fritsvævende individer, som ikke deltager i nogen form for fælles spirituelle seancer.


En anden verden (4)
En gigantisk solfanger

De bor i minisamfund, som hver har deres egen snævre agenda - eller slet ingen. Er der en fællesnævner, er det viljen til at leve i pagt med nogle overordnede økologiske og medmenneskelige principper, til at deltage aktivt i udviklingen samfundet og til at bruge sine kreative evner maksimalt.

De 110-120 småsamfund med hver deres navn ligger spredt indenfor eller i udkanten af den 25 kvadratkilometer store cirkel, som er kernen i visionen Auroville.

Aspiration beskæftiger sig med uddannelse og sundhed, Aurolec med computerteknologi, Fertile med træplantning, Discipline med landbrug og Verite med forholdet til de tamilske naboer.

Vegetarmad og solenergi
I Solkøkkenet kan beboerne spise for små penge, og som et typisk Auroville projekt vil vegetarmaden om kort tid blive fremstillet udelukkende ved hjælp af solenergi.

På toppen af bygningen står en gigantisk skinnende tragt. Den er 15 meter i diameter og indvendig beklædt med 11.000 spejle. Koncentrationen af solens stråler skaber så meget procesvarme i tragtens bund, at den vil kunne forsyne køkkenet med al nødvendig opvarmning.

»Projektet er det eneste af sin slags og blev præsenteret i juni ved en international konference om solenergi i Israel,« fortæller canadieren John, som også er medansvarlig for fremstillingen af de flere end 1.200 guldskåle, som skal beklæde Matrimandir udenpå.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten


En anden verden (5)
Pyramidehusene
Foto:

Hvis du vil vide mere