Sitemap | Avanceret søgning |

Alaskas is smelter

Alaska smelter. Som en stor isvaffel på en varm sommerdag forsvinder landets mere end 1000 små og store gletschere nu med op til én km. om året på grund af klimaændringer.

Af MICHAEL ULVEMAN, BO JØRGENSEN OG TORBEN STROYER (FOTO)
Publiceret 11-06-1999

Alaska

Alaskas permanent frosne undergrund, der dækker omkring 85 pct. af det enorme land, er adskillige steder ved at blive forvandlet til kolossale mudderhuller. Resultatet er millioner af druknede træer og underminerede veje, bygninger og broer.

Temperaturen i Alaska er på 30 år steget godt 2,5 grader. Mellem byerne Anchorage og Valdez forsvinder den store Columbia-gletscher -en af Alaskas naturskønheder -med mere end 1000 meter om året.


Isen smelter
Colombia-gletcheren bliver for tiden en kilometer mindre hvert år

Klimaeksperter har længe advaret mod, at de første virkelige tegn på en global klimaændring vil kunne ses i Alaska, det nordlige Rusland og i Canada på grund af områdets specielle klimatiske forhold.

Varmere somre
»Det er nøjagtig, hvad der sker i øjeblikket,« siger økolog ved Alaskas Universitet, dr. Glenn P. Juday. »Opvarmningen er ikke bare teori men en uomtvistelig kendsgerning. De seneste seks-syv år er ændringen af klimaet i Alaska kørt i stadig højere gear.«

Ifølge hans undersøgelser er Alaskas somre de seneste 30 år blevet ikke mindre end 11 pct. varmere. I samme periode er fem pct. af de store ismasser i Beeringshavet smeltet væk.

Endnu værre ser det ud i ishavet nord for Alaska, hvor næsten fem procent af havisen er smeltet i løbet af de sidste ti år.

Vilde dyr truet
Det er ifølge videnskabsmænd nu en direkte trussel mod bestanden af isbjørne, hvalrosser og rensdyr, som de oprindelige folk er afhængige af.

»For første gang nogen sinde er vi begyndt at se humlebier her på øen på grund af de varmere klima,« siger en talskvinde for det lille fangersamfund på øen Saint Lawrence Island i Beering Strædet midt imellem Sibirien og Alaska.

»Samtidig ser vi nu isen forsvinde længere og længere mod nord og dermed også de dyr, vi traditionelt har jaget gennem mange generationer. Klimaændringerne er blevet en alvorlig trussel for vores fangersamfund,« siger hun.

Normalt omsluttes øen af tyk is allerede i oktober, men i de seneste år har farvandene omkring øen været stort set isfri.

Skove bliver sumpe
Udover at store skovstrækninger er ved at blive forvandlet til vandfyldte sumpe, giver det varmere klima bedre vilkår for grådige barkbiller, der gør det af med millioner af træer. Efterhånden som jorden tør op, opstår store arealer, hvor skovene bukker under i sump.

Miljø-forkæmpere, blandt andet Greenpeace, advarer om, at skovdøden som følge af den smeltende permafrost kan føre til en yderligere reduktion i den globale iltproduktion over de kommende årtier. Det vil nemlig tage op til 30-40 år, før områderne dræner sig selv, hvilket er en forudsætning for, at nye træer kan vokse op.

Også landmændene er bekymrede over udviklingen. Selv om de kan glæde sig over, at vækstsæsonen de sidste 30 år er blevet op til 20 pct. længere, er det ofte umuligt for dem at komme ud på markerne på grund af smeltevand.

For varmt til laks
Mange steder har store vandfyldte huller åbnet sig i jordoverfladen, forårsaget af smeltevand fra de enorme ismasser, der er de fjerde største på kloden efter Antarktis, Grønland og de nærliggende arktiske Queen Elizabeth-øer.

Klimaændringerne rammer også Alaska store lakseforekometser, fordi vandet i en række floder efterhånden er så varmt, at laksene ikke går op i dem for at yngle.

Eksperterne klør sig i hovedet for at finde en entydig forklaring på fænomenet. Undersøgelser af skovenes vækst tyder på, at klimaændringerne begyndte i midten af 1970erne.

Nogle videnskabsmænd erklærer sig dog ikke enige i teorien om, at de dramatiske ændringer af klimaet i både Alaska, Sibirien og i den nordvestlige del af Canada skyldes den globale opvarmning. De mener, at bestemte ændringer i atmosfæren over området har den største del af skylden.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten