Sitemap | Avanceret søgning |

Uland-projekt med succes

Udenrigsministeriet har fremskyndet evalueringen af Danidas Privat-Sektor Program, der formidler og støtter samarbejde mellem virksomheder i Danmark og udvalgte udviklingslande.

Af HENRIK THOMSEN, CHR. THYE-PETERSEN og CARSTEN INGEMANN
Publiceret 06-11-1998

Det sker, efter at det vigtigste modtagerland, Indien, røg ud af programmet som følge af landets stærkt kritiserede atomprøvesprængninger.

Mulig udvidelse
Efter stormfulde år er der nu fra snart sagt alle sider i erhvervslivet og i store dele af det politiske billede tilfredshed med PS programmet. Og falder evalueringen positivt ud, så kan en udvidelse af programmet komme på tale.

PS-programmet er efter pilotfasen fra 1993 til 1996 i sin anden fase og har frem til år 2001 et samlet budget på 750 millioner kroner - blandt andet øremærket til træning, besøgsrejser, studier, teknologi og arbejdsmiljø.

Men da Indien af politiske grunde blev taget ud af programmet, mistede det en stor del af sin volumen.

Stort erhvervsudbytte
»Derfor er det nødvendigt at finde ud af i hvilken retning programmet skal gå, og hvordan det skal udvides for at fylde hullet efter Indien,« siger Jens Kvorning, der er chefkonsulent i Håndværksrådet.

Han vurderer, at godt halvdelen af de projekter, som Håndværksrådets medlemmer er involveret i, udvikler sig til et egentligt samarbejde efter den såkaldte opstartsfase.

»Men selv hvis det ikke sker, har vi aflejret noget viden, som bliver i modtagerlandene,« siger han.

Positive meldinger
Direktør i Dansk Industris konsulenttjeneste, DI International Consulting, Jørgen K. Hansen, forventer, at den kommende evaluering vil se nøje på de konkrete resultater, der er opnået.

Den første evaluering blev foretaget af uvildige eksperter i 1995 og nåede den konklusion, at PS-programmet var i tråd med Danidas overordnede mål om at bekæmpe fattigdom.

»Hvis den nye evaluering svarer bare nogenlunde til de tilbagemeldinger, vi får fra vores medlemmer, så er jeg sikker på, at PS-samarbejdet vil fortsætte - også udover år 2002,« siger Jørgen K. Hansen

Indtil det modsatte er bevist, er således næsten alle involverede parter begejstrede for programmet. Det omfatter i dag Ghana, Zimbabwe, Egypten, Uganda og Vietnam.

Politisk uenighed
Udviklingsminister Poul Nielson har tidligere klart afvist at udvide programmet til at omfatte flere lande. Men de radikales udenrigspolitiske ordfører, formand for udenrigsudvalget, Jørgen Estrup, vil ikke på forhånd afvise at udvide PS-programmet.

»Oprindeligt var det tanken, at PS-programmet skulle omfatte alle de lande, vi yder bistand til. Før man gennemfører en sådan udvidelse, vil det dog være naturligt, at vi får en evaluering af det, der er sket. Men jeg har ingen principiel modstand mod at gøre det til en obligatorisk del af det danske bistandsprogram,« siger Jørgen Estrup.

SF's udenrigspolitiske ordfører, Margrethe Auken, vil vente med at tage stilling, indtil hun kender resultatet af den nye evaluering.

LÆS OGSÅ: DER ER LANGT TIL CHARLOTTENLUND

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Hvis du vil vide mere