Sitemap | Avanceret søgning |

Et spørgsmål om principper

Danmark har en vigtig rolle at spille, når det drejer sig om at sikre fred og stabilitet.

Af MIKKEL FAURHOLDT
Publiceret 13-09-1998

Så betyder det ikke så meget, om vore soldater, politifolk og militære observatører skal sendes om på den anden side af kloden, for at skille stridende parter og hjælpe den civile befolkning i krigsområder.

Det er et spørgsmål om principper.

»Hvis vi kan hjælpe til, for at skabe en mere fredelig verden, så skal vi gøre det. Med vores baggrund og demokratiske idealer har vi en væsentlig rolle at spille ude omkring i verden,« siger Venstres politiske ordfører, Ulla Tørnæs.

Vi sætter også penge bag ordene: Ifølge det gældende forsvarsforlig, der udløber i 1999, afsættes der hvert år 530 mio. kr. til løsning af forsvarets internationale opgaver i FN-, NATO- og OSCE-regi.

Danskere i Vestsahara
Den seneste politiske principdiskussion om Danmarks deltagelse i FN-aktioner fandt sted i Folketinget kort før sommerferien.

Her foreslog udenrigsminister Niels Helveg Petersen (R) at give regeringen bemyndigelse til at stille danske militære styrker til rådighed for FN`s fredsbevarende operation i Vestsahara, den såkaldte MINURSO-styrke, som dog aktuelt overvejes udskudt.

Et enigt Folketinget - med undtagelse af Dansk Folkeparti - vedtog dansk deltagelse.

Udenrigsministeren var principiel i sin tale, da han anbefalede forslaget:

»Danmark er et af de lande i verden, som gennem årtier har den største erfaring med deltagelse i fredsbevarende aktioner. Og det er faktisk noget, som de politiske partier her i Folketinget bredt har været enige om, at Danmark skulle gøre... Vi har en lang tradition for deltagelse i fredsbevarende arbejde, og det er også en af grundene til, at danskerne er gode til at deltage i disse opgaver. Vi er efterspurgte. Danske soldater og politifolk og andre har oparbejdet betydeligt kendskab til, hvorledes man løser fredsbevarende opgaver,« påpegede Niels Helveg Petersen.

Klart FN-mandat
Men hvad vedkommer det egentlig Danmark, at der eksisterer konflikter forskellige steder i verden, som ikke kan sige at være inden for vores geografiske interessesfære?

Socialistisk Folkeparti (SF) har i årenes løb været blandt skeptikerne af dansk militært internationalt engagement. Men så længe der er klare FN-mandater bag, har partiet ingen problemer med at sende danske soldater til udlandet, for at deltage i fredsbevarende opgaver:

»Man skal være forsigtig med at anvende begrebet "dansk nærområde" i afvisning af, at vi skal deltage i FN-operationer. Det ville for eksempel udelukke, at vi kunne hjælpe til på det afrikanske kontinent. Vi har eksemplet med Congo, hvor det er en klar fordel, at de involverede lande i FN-indsatsen ikke har territoriale, men alene fredsbevarende interesser i området,« forklarer SF`s ordfører i sagen om Vestsahara, Villy Søvndal.

På det principielle plan vil han kun afvise dansk deltagelse i FN- aktioner, hvis det foregår i områder - f.eks. i jungle-egne - hvor danske soldater ikke har den ringeste erfaring. Eller i områder, hvor de stridende parter ikke anerkender eller respekterer FN`s tilstedeværelse, og at danske soldater derfor kun har en spinkel grad af sikkerhed.

Venstres Ulla Tørnæs peger også på den fordel, at FN-engagementerne er med til at uddanne og øge viden om internationale hos dansk militært personel.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Hvis du vil vide mere