Sitemap | Avanceret søgning |

Spanien

Disse landefakta er udarbejdet i 2006

Historie
Spaniens tid som stormagt i det 16. og 17. århundrede blev afsluttet, da England gjorde krav på overdragelse af oversøiske territorier. Landet kom bagud, da der ikke skete samme industrielle revolution som i blandt andet England, Frankrig og Tyskland. Spanien var neutral under både første og anden verdenskrig, men var i borgerkrig fra 1936-39. Efter Anden Verdenskrig indhentede Spanien de andre europæiske lande i den økonomiske udvikling. Der har i mange år været problemer med terrorisme i den nordlige del af Spanien, hvor ETA holder til.

Geografi
Spanien ligger i det sydvestlige Europa med grænser til Biscayiske Bugt, Middelhavet, det Nordatlantiske Ocean og Pyrenæerne, sydvest for Frankrig. Grænser op til Portugal, Frankrig, Andorra, Marokko, og Gibraltar. Hovedstad Madrid. 505.957 km2 (Danmark 43.000 km2).

Klima
Spanien ligger både i den tempererede og den subtropiske klima zone. Den nordlige del af landet har tempereret oceanisk klima, med relativt kølige somre og milde vintre. Inde midt i landet er der fastlandsklima med kolde vintre og meget varme somre uden ret meget nedbør. Middelhavskyst og Andalusien har udpræget middelhavsklima, med vintertemperaturer omkring 10 grader, og august temperaturer på op til 30 grader.

Miljø
Middelhavet er forurenet af spildevand, og affald fra olieproduktionen ved kysten, der er problemer med drikkevandets kvalitet, som der desuden også er mangel på.

Befolkningen
Overvejende af spansk oprindelse. Befolkningen består af 92 % spaniere og 8% af anden etnisk herkomst end spansk. Hovedsprog kastiliansk (spansk), der tales katalansk, baskisk, galicisk og valenciansk i de pågældende regioner.

Befolkning
44 millioner

Befolkningstilvækst
0,16 % (2004)

Fødsler
10.1 fødsler per 1,000 personer (2005 anslået)  

Dødsfald
9.63 døde per 1000 personer   (2005 anslået)

Spædbarnsdødelighed
4 per 1000 fødsler (2003) 

Fertilitetsrate
1.28 barn per kvinde (2005 anslået.)

Forventet levetid
79 år (2003)  

Kommunikation og kultur
Jernbanelinjer
14,781 km

Motor- og hovedveje
658,203 km

Uasfalterede veje
6,649 km

Antal købte biografbilletter pr. indbygger pr. år
3.23 (2003)

Antal læsere af daglige aviser pr. 1000 indbyggere
98.2 (2003)

Telefoner i brug
17,567,500 (2003) fastnet og 37,506,700 mobiltelefoner (2003)

Internetbrugere
9.789 million (2003)

Uddannelse
97 % af den voksne befolkning kan læse. 

Religion
Overvejende romersk-katolsk.

Styreform
Parlamentarisk monarki. Regeringsleder er ministerpræsident José Luis Rodríguez Zapatero (Socialistpartiet PSOE). Statsoverhoved er Kong Juan Carlos.

Økonomi
Særligt de senere 10 år har Spanien oplevet en høj økonomisk vækst, som har ligget væsentligt over EU-gennemsnittet. I 2004 var Spaniens vækst i BNP på 3,1%, og det er i perioden lykkedes at skabe balance på de offentlige finanser og halvere arbejdsløsheden til 10,2%. Den spanske vækst er i høj grad drevet af den indenlandske efterspørgsel samt væksten i byggebranchen. Turismen er Spaniens største indtægtskilde og udgør ca. 10 % af landets BNP.

Møntfod
Euro. 1 euro er cirka 7,5 danske kroner. (April 2006) 

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 154836.88 (2005)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
Ikke kendt

Inflationsrate
3.4 % (2005 anslået)

Arbejdsstyrke
20.67 million (2005 anslået).

Fordelt på erhverv
Landbrug 5.3 %, produktion, minearbejde og byggearbejde 30.1%, service 64.6% (2004)

Arbejdsløshedsprocent
10.1% (2005)

Industri
Tekstiler og fodtøj, mad og drikkevarer, metal og metalprodukter, kemikalier, skibsbygning, biler, værktøj, turisme, medicin.

Landbrugsprodukter
Korn, grønsager, oliven, vin, sukkerroer, citrusfrugter, okse- og svinekød, mejeriprodukter, fisk .

Eksport
1198.6 milliarder kroner (2005 anslået)

Største samhandelspartnere (eksport)
Frankrig 19.3 %, Tyskland 11.7 %, Portugal 9.6 %, UK 9 %, Italien 9 %, USA 4 % (2004)

Import
1676.68 milliarder (2005 anslået)

Største handelspartnere (import)
Tyskland 16.6 %, Frankrig 15.8 %, Italien 8.9 %, UK 6.3 %, Holland 4.8 % (2004)

Udlandsgæld
7,7 billioner kroner (2005 anslået)

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
Ikke kendt

Udgifter til militær i procent af BNP
1.2% (2003)

Kilder
Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com. Europæisk Ungdom

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

 

Landeportræt