Sitemap | Avanceret søgning |

Diskussion af begrebet frihed

I artiklen Paradis for flygtninge udtaler den congolesiske flygtning William Banza, at selv om han ikke mangler noget materielt i flygningelejren Kala Camp i Zambia, så er han alligevel ikke lykkelig. Han mangler frihed. "Kun når man er helt fri, kan man gøre, hvad man vil," siger han.

Opgave

Læs artiklen og diskutér i klassen, hvad frihed betyder for jer. Overvej, om frihed betyder det samme for jer som for William Banza. Hvis ikke, diskutér da, hvordan jeres opfattelse af frihed adstiller sig fra hans, og hvordan det kan være, at I opfatter frihed forskelligt.

Artikel
09-09-2003
Paradis for flygtninge
I skyggen af krigen i Congo tager den veldrevne og velassorterede flygtningelejr Kala Camp i Zambia imod congolesere på flugt fra krigshandlingerne i deres hjemland.
Hvis du vil vide mere