Sitemap | Avanceret søgning |

2015 Målene: Afrika har travlt

Det er svært at være optimist, når man ser på Afrikas udvikling. Specielt når det handler om børnedødelighed, uddannelse for alle og kønsdiskrimination, skal Afrika kridte skoene for at følge med.

Af Christine Drud, UNDP
Publiceret 30-04-2004

FN har nemlig opstillet otte mål, som verden skal gennemføre inden 2015.

Et vigtigt mål er det at få alle børn i skole. Alle erfaringer viser, at et lands økonomi forbedres væsentligt, når befolkningen er bedre uddannet og dermed har mulighed for selv at skabe sig et bedre liv med en større indkomst.

Andre mål går ud på at halvere antallet af mennesker, som lever i ekstrem fattigdom og hungersnød, og at få standset udbredelsen af HIV/AIDS og malaria.

191 lande bag målene
Målene er resultatet af en verdensomspændende aftale indgået af verdens statsledere og regeringschefer fra FN's 191 medlemslande, som har opstillet målene, og det er FN's medlemslande, som i fællesskab skal sørge for, at målene bliver ført ud i livet.

FN kan altså ikke alene som organisation gøre noget - opgaven ligger hos befolkningerne og regeringerne i de enkelte medlemslande.

Malawis skoler bugner af børn
Målene lyder måske meget ambitiøse - men det gør dem ikke urealistiske. Østasien har for eksempel bevist, at fattigdom kan halveres, ligesom Uganda har formået at knække HIV/AIDS-kurven og reducere antallet af nye smittede.

Og hvad angår målet om, at alle børn skal have en grundskoleuddannelse, så har Malawi øget antallet af børn med skolegang væsentligt. Dette skyldes, at Malawis regering midt i halvfemserne droppede kravet om skoleuniformer og skolepenge. Det betød, at mange familier lige pludselig havde råd til at sende deres børn i skole. Nu er stort set alle børn kommet i skole - mod tidligere knap 50 procent.

Halvt så mange dør af diarré
På succeslisten over FN's tidligere mål, som også blev kaldt ambitiøse, da de først så dagens lys, men alligevel er blevet realiseret, kan nævnes udryddelsen af kopper tilbage i 1977 og den nyere målsætning om at halvere antallet af dødsfald som følge af diarré. Desuden har 800 millioner flere mennesker fået adgang til rent drikkevand mellem 1990 og 2000.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Udvikling og økonomi
2015 Målene
Verdens statsledere vedtog i 2000 otte konkrete mål. Målene skal nås inden 2015 og kaldes derfor 2015 Målene.

FN's medlemslande skal inden 2015 nå at:
1. Bekæmpe fattigdom og sult.
2. Sikre grundskoleuddannelse for alle.
3. Fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder.
4. Reducere spædbarnsdødeligheden og børnedødeligheden.
5. Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder.
6. Standse udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme der truer menneskeheden.
7. Sikre miljøvenlig og bæredygtig udvikling.
8. Opbygge et globalt partnerskab for udvikling.

Når målene er nået i 2015, har vi:
 • Halveret andelen af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom og hungersnød.
 • Sikret grundskoleuddannelse for alle børn.
 • Opnået lige adgang til uddannelse for både piger og drenge.
 • Halveret andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand.
 • Standset udbredelsen af HIV/AIDS og malaria.
 • Mindsket dødeligheden blandt børn under fem år med 2/3.
 • Mindsket dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder med 75 procent.
 • Forbedret beskyttelsen af verdens økosystemer.
 • Forbedret levevilkårene væsentligt for mindst 100 millioner mennesker, der lever i slumområder.
 • Sikret mennesker i udviklingslandene bedre adgang til livsnødvendig medicin.
 • Sikret, at verdens teknologiske fremskridt kommer flere mennesker og lande til gode.
 • Hvis du vil vide mere