Sitemap | Avanceret søgning |

Zambia

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Geografi
Zambia grænser op til Angola, Congo-Kinshasa, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania og Zimbabwe. Landet er på 752.614 kvadratkilometer, og hovedstaden er Lusaka.

Klima
Tropisk. Regntiden er fra oktober til april

Miljø
Luftforurening og efterfølgende syreregn i områder med mineraludvindelse og raffinering, kemiske udledninger til vandskel, krybskytteri er en alvorlig trussel mod næsehorn, elefanter, antiloper og store kattedyr, skovrydning, jorderosion, ørkendannelse, mangel på ordentlige vandrensningsanlæg udgør trussel mod indbyggernes helbred.

Befolkningen

Befolkning:
10,8 millioner (2003 - anslået)

Befolkningstilvækst:
1,9 % pr. år (2002 - anslået)

Fødsler:
41 pr. 1000 indbyggere (2002 - anslået)

Dødsfald:
21,9 pr. 1000 indbyggere (2002 - anslået)

Spædbarnsdødelighed:
89,4 pr. 1000 fødsler (2002 - anslået)

Fertilitet:
5,4 børn pr. kvinde (2002 - anslået)

Forventet levetid: mænd:
37 år, kvinder: 37,7 år

Kommunikation

Antal TV:
277.000 (1997)

Antal radioer:
1,2 millioner (2001)

Telefoner:
130.000 (1997)

Internetbrugere:
25.000 (2002)


Uddannelse
85,7 % af mændene og 72,6 % af kvinderne over 15 år kan læse.

Religion
Mellem 50-75 % kristne, 24-49 % muslimer og hinduer og 1 % med anden religion.

Styreform
Republik med flerpartidemokrati

Uafhængighed
24. oktober 1964 fra Storbritannien

Økonomi

BNP:
købekraftsparitet pr. indbygger: ca. 5746 kroner (2001 anslået)

Befolkning under fattigdomsgrænsen:
86 % (1993 anslået)

Inflationsrate - prisindeks:
21,5 % (2001)

Arbejdsstyrke:
3,4 millioner
Fordelt på erhverv: landbrug 85 %, industri 6 %, service 9 % (1997 anslået)

Arbejdsløshedsprocent:
50 % (2000 anslået)

Industri:
forarbejdning og udvinding af kobber, byggebranchen, fødevarer, drikkevarer, kemikalier, tekstiler, kunstgødning og havebrug

Landbrugsprodukter:
majs, durra, ris, peanuts, solsikkefrø, grøntsager, tobak, bomuld, sukkerrør, kassava-mel (lavet fra roden af en tropisk plante), kvæg, geder, grise, fjerkræ, mælk, æg, dyreskind og kaffe

Eksport:
ca. 5,8 milliarder kroner (2001 anslået)

Varer:
kobber (55 %), kobolt, elektricitet, tobak, blomster og bomuld
Største handelspartnere: Storbritannien (25 %), Sydafrika (25 %), Schweiz (9 %) og Malawi (8 %)

Import:
ca. 8 milliarder kroner (2001 anslået)

Varer:
maskineri, transportudstyr, råolie, elektricitet, kunstgødning, fødevarer og beklædningsgenstande
Største handelspartnere: Sydafrika (67 %), Storbritannien (10 %), Zimbabwe (8 %) og USA (6 %)

Udlandsgæld:
ca. 49,9 milliarder kroner (2000)

International økonomisk bistand pr. indbygger:
ca. 416 kroner (2000)

Udgifter til militær i procent af BNP:
0,9 %

Kilder: CIA - The World Factbook, Udenrigsministeriets Landefakta, United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index.
Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.