Sitemap | Avanceret søgning |

DR Congo

Disse landefakta er udarbejdet i 2003

Geografi
Den Demokratiske Republik Congo grænser op til Angola, Burundi, Den Central Afrikanske Republik, Congo-Brazzaville, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda og Zambia. Landet er på 2.345.410 kvadratkilometer, og hovedstaden er Kinshasa.

Klima
Tropisk

Miljø
Krybskytteri er en trussel mod bestanden af vilde dyr, vandforurening, skovrydning, flygtninge skyld i omfattende skovrydning, jorderosion og krybskytteri, brydning af mineraler (coltan, som bruges til fremstilling af kondensatorer, diamanter og guld) skader miljøet.

Befolkningen

Befolkning:
52,7 millioner (2003 anslået)

Befolkningstilvækst:
2,8 % pr. år (2002 anslået)

Fødsler:
45,6 pr. 1000 indbyggere (2002 anslået)

Dødsfald:
14,9 pr. 1000 indbyggere (2002 anslået)

Spædbarnsdødelighed:
98 pr. 1000 fødsler

Fertilitet:
6,8 børn pr. kvinde (2002 anslået)

Forventet levetid:
mænd: 47,2 år, kvinder: 51,1 år

Kommunikation

Antal TV:
6,5 millioner (1997)

Antal radioer:
18 millioner (1997)

Telefoner:
20.000 (2000)

Internetbrugere:
6000 (2002)

Uddannelse
86,6 % af mændene og 67,7 % af kvinderne over 15 år kan læse (1995 anslået)

Religion
50 % romersk-katolske, 20 % protestanter, 10 % muslimer, 10 % kimbanguist og 10 % med anden religion.

Styreform
Diktatur

Uafhængighed
30. juni 1960 fra Belgien

Økonomi

BNP:
købekraftsparitet pr. indbygger: ca -3900 kroner (2001 anslået)

Befolkning under fattigdomsgrænsen:
Ingen tilgængelige tal

Inflationsrate - prisindeks:
358% (2001 anslået)

Arbejdsstyrke:
14,5 millioner (1993 anslået)
Fordelt på erhverv: landbrug 65 %, industri 16 %, service 19 % (1991 anslået)

Arbejdsløshedsprocent:
ikke tilgængelige tal

Industri:
produktion i begrænset omfang af stof, sæbe, møbler, sko, gødning og cement samt håndvævede tæpper, naturgas, kul og kobber

Landbrugsprodukter:
tobak, sukkerrør, bomuld, te, majs, kartofler, nødder, kvæg og geder

Eksport:
7,9 milliarder kroner (2001 anslået)

Varer:
tobak, te, sukker, bomuld, kaffe, peanuts og uldprodukter
Største handelspartnere: Sydafrika (18 %), Tyskland (13 %), USA (13 %), Storbritannien (10 %), Japan (7 %) og Holland (3 %)

Import:
8,8 milliarder kroner (2001 anslået)

Varer:
mad- og olieprodukter, halvfabrikata, forbrugsgoder og transportudstyr

Største handelspartnere:
Sydafrika (40 %), Storbritannien (11 %), Zimbabwe (7 %), Japan (5 %), Tyskland (2 %), USA (2 %) og Zambia (2 %)

Udlandsgæld:
36 milliarder kroner (1996 anslået)

International økonomisk bistand pr. indbygger:
Ca. 20 kroner (1999)

Udgifter til militær i procent af BNP:
4,6 % (1997 anslået)

Kilder: CIA - The World Factbook, Udenrigsministeriets Landefakta, United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index.
Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.